WWW.FIDULINK.COM > Uvjeti i odredbe

OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI - PRODAJA - KORIŠTENJE

 

 1. Svrha i opseg

1.1. Ovi su Opći uvjeti prodaje i uporabe namijenjeni upravljanju komercijalnim odnosima između " FIDULINK " komercijalni operater: Suxys Ltd, tvrtka 12706886, ZAKON: 9845007DF5742FC5K830, IDST KOD: 0HZJ4VL4ECFQ (  link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Sjedište: Wenlock Road, N17GU, London, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo, e-mail: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" TRŽIŠTE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Sve domene i poddomene domene .FIDULINK.com ») i njegovih klijenata (" Klijent "). Na temelju ovih Općih komercijalnih uvjeta, FIDULINK će pružiti kupcu razne usluge poput stvaranja tvrtki (" Društvo ") i određene povezane dodatne usluge (" Dodatne usluge ") kao i pomoć u otvaranju računa kod banaka ili nebankovnih pružatelja financijskih usluga (" Otvaranje računa ili bankarstvo Uvod »).

1.2. Ovi Opći komercijalni uvjeti sastavni su dio bilo kojeg ugovora sklopljenog između KUPAC et FIDULINK digitalnim potpisom obrasca FIDULINK, bilo potpisano putem provjere valjanosti naloga na platformi FIDULINK ili na papiru (" Ugovor "). Sklapanjem ugovora s FIDULINK-om, Kupac prihvaća ove Opće komercijalne uvjete. Popis cijena i popis usluga dostupni su na web stranicama FIDULINK.

1.3. Svi ostali opći uvjeti koji odstupaju, proturječe ili dopunjuju ove Opće komercijalne uvjete bit će isključeni iz bilo kojeg Ugovora, osim ako se klijent i FIDULINK izričito pismeno ne dogovore drugačije.

1.4. U slučaju sukoba između ovih Općih komercijalnih uvjeta i bilo kojeg Ugovora, odredbe Ugovora prevladavaju nad ovim Općim komercijalnim uvjetima. U slučaju sukoba možete se obratiti našoj službi za upravljanje sukobima na: odvjetnik [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK zadržava pravo izmjene Općih komercijalnih uvjeta u bilo kojem trenutku s trenutnim učinkom. Kupac će biti obaviješten o tim izmjenama obaviješću objavljenom na FIDULINK.com. Klijent će smatrati da je izmjene odobrio, osim ako FIDULINK ne primi pismeni prigovor u vezi s tim u roku od četiri tjedna od datuma obavijesti.

 1. Sadržaj i opseg usluga

Osnivanje i upravljanje tvrtkom i dodatne usluge

2.1. FIDULINK može klijentu pružiti uslugu osnivanja tvrtke, u nadležnostima navedenim na popisu objavljenom na web mjestu FIDULINK ( www.fidulink.com ) ili njegove platforme (Internet, mobilna aplikacija ili aplikacija za tablete, IOS aplikacija, Android aplikacija). FIDULINK također može organizirati pružanje dodatnih usluga, bilo putem FIDULINK-ovih povezanih tvrtki ili trećih osoba, kao što je imenovanje fiducijarnih direktora, fiducijarnih dioničara, računa internetskog trgovca, logotipa tvrtke, žiga tvrtke, žiga tvrtke, punomoći, ovjere kod javnog bilježnika i apostille na dokumentima, zahtjev za licencom, zahtjev za odobrenje, pretraživanje prostora, traženje osoblja, traženje partnera i bilo koje druge usluge koje FIDULINK i KLIJENT smatraju korisnima za stvaranje ili osnivanje tvrtke klijenta. Izraz "pridružene tvrtke" znači, s obzirom na FIDULINK, podružnicu ili holding društvo FIDULINK-a ili bilo koje druge podružnice ovog holdinga, odvjetnike, računovođe, odvjetnike, javne bilježnike i druge agente FIDULINK-a.

2.2. Sve će se dodatne usluge pružati na temelju posebnog sporazuma između klijenta i odgovarajućeg pružatelja dodatnih usluga, osim pečata, žigova i logotipa, ovjerenog ovjere i apostila. 

2.3. U registraciju paketa poduzeća uključeno je sljedeće: za registraciju će trebati fakturirati 4 dioničara, 2 direktora, dodatne dioničare ili direktore, ovisno o nadležnosti.

Bankovni račun i predstavljanje banke i novčanik 

2.3. FIDULINK na zahtjev može pomoći klijentu u vezi s bankarskim ili financijskim uvođenjem, otvaranjem računa u banci, platnoj instituciji, financijskoj instituciji ili pružatelju nebankarskih usluga, dobavljaču novčanika, (" Banka ili institucija "). U tom kontekstu, FIDULINK može klijentu ponuditi popis objekata, ali klijent je taj koji je odgovoran za izbor poslovnog prostora pod uvjetom da prihvati osnivanje i uskladi klijenta i njegovu tvrtku, podružnicu, podružnicu, prodajno predstavništvo (Dobar položaj, aktivnosti, podrška, prostorije itd.). Kupac može odabrati poslovno mjesto s popisa objekata koje pruža FIDULINK ili neovisno poslovno tijelo (samo na zahtjev i bez ikakvog jamstva da poslovno tijelo prihvaća otvaranje računa tvrtke klijenta) u okviru dva zahtjeva i odbijanja kupac i / ili banke i / ili ustanove). Uspješna primjena dodatnih usluga poput kreditnih kartica, čekova ili pristupa Internet bankarstvu nije zajamčena i nudi se takva kakva jest i bez jamstva. Usluga se može koristiti samo u pravne svrhe utvrđene mjerodavnim zakonom, a kupac se obvezuje pružiti sve podatke koji se odnose na njegovu djelatnost i podrijetlo njezinih sredstava, kao i sva druga pitanja ili informacije koje traži poslovna jedinica ili FIDULINK.

2.4 SUXYS Ltd i FiduLink.com ne nude nijednu uslugu Novčanik ili E-novčanik, usluge Novčanika ili E-novčanika prisutne na web mjestu www.FiduLink.com i / ili poddomene i domene drugih robnih marki usluga je SUXYS International Limited . Kupac prihvaća da se ni pod kojim okolnostima i bilo koje vrste ne može okrenuti protiv FiduLink.com ili SUXYS Ltd s obzirom na vezu za registraciju i prijavu na web mjestu FiduLink.com. Kupac oslobađa FiduLink.com i SUXYS Ltd od svih kaznenih progona u slučaju spora s poslovnim jedinicama ili drugim financijskim ili bankarskim institucijama za koje je na njegov zahtjev dobio uvod iz svojih ustanova.

 1. Pravo odbijanja usluga

FIDULINK.com i ili SUXYS Ltd zadržava pravo odbiti sve ili dio usluga koje nudi Klijentu bez razloga i objašnjenja i ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za to odbijanje. Povrat novca ne može se odobriti u slučaju odbijanja usluga od strane FIDULINK-a. Ako vam usluga bude odbijena, možete kontaktirati naš pravni odjel na: odvjetnik@fidulink.com. 

 1. Legalni savjet

Iako se FIDULINK trudi pružiti istinite i točne podatke o svim svojim uslugama, nadležnostima, pravnim oblicima poduzeća, porezima i ostalim informacijama vezanim uz stvaranje tvrtke, ne pruža savjete ili informacije u vezi s (Oporezivanje fizičke osobe, Oporezivanje pravne osobe, Offshore skupština, on-shore-offshore skupština, oslobođenje od poreza za pojedince i tvrtke) Kao takav, klijent prihvaća i potvrđuje da nije dobio pravni ili porezni savjet od FIDULINK-a ili SUXYS Ltd-a ili od lokalnih FIDULINK-ovih agenata (pravnika, pravnika, računovođa , Agenti) ili bilo koja druga institucija ili fizička ili pravna osoba u vezi s FIDULINK ili SUXYS Ltd. Klijent je odgovoran osigurati da dobije sve potrebne pravne i porezne savjete u vezi s osnivanjem i radom Društva, te osigurati da aktivnosti ne krše zakon bilo koje nadležne jurisdikcije. Kupac prihvaća i obvezuje se osigurati dobro pravno, fiskalno i administrativno ponašanje svoje tvrtke. 

 1. Pravni ciljevi

Klijent jamči da neće koristiti niti jedno pravo dodijeljeno Ugovorom u nezakonite, opscene, nemoralne ili klevetničke svrhe i neće na bilo koji način diskreditirati FIDULINK. Klijent ne smije ni pod kojim okolnostima koristiti ili kombinirati ime FIDULINK i agente FIDULINK, u cijelosti ili djelomično, u komercijalne svrhe. Tamo gdje je to primjenjivo, FIDULINK zadržava pravo suradnje sa bilo kojim službenim istražnim tijelom u slučaju optužbe za kršenje klijenta. 

 1. Pranje novca i dubinska pažnja

Klijent će dostaviti FIDULINK-u sve informacije koje ovaj drugi smatra potrebnima kako bi osigurao da se Društvo pridržava važećih zakona o borbi protiv pranja novca i dubinske analize. Odgovornost kupca je osigurati da su podaci dani FIDULINK-u točni. Klijent također izjavljuje FIDULINK-u da roba ili sredstva unesena u tvrtku ne predstavljaju, izravno ili neizravno, dobit od kaznenog djela ili bilo koje druge nezakonite radnje. Kako bi omogućio FIDULINK-u da ispuni svoje zakonske obveze, Klijent će FIDULINK-a u potpunosti i brzo obavještavati o svakoj promjeni koja se odnosi na ekonomskog korisnika, dioničare i direktore tvrtke. Ekonomski korisnici koje naznači Klijent fizički ili digitalno potpisat će „obrazac“ ili „elektronički obrazac“ kako to zahtijeva Ugovor. Klijent će bez odgađanja obavijestiti FIDULINK o prirodi aktivnosti svoje tvrtke, a svaka promjena podložna je prethodnom pisanom pristanku FIDULINK-a. Klijent i dioničari i drugi korisnici tvrtke moraju izvršiti provjeru identiteta u roku od 30 dana od stvaranja tvrtke s rješenjem www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ili Lite + Minimum certifikata. Provjera identiteta obavezna je za sve korisnike. Kupac će morati izvršiti AML i KYC provjeru s rješenjem www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite or Lite + potvrda Minimum). 

 1. Obveze klijenta

Pružanje popratnih dokumenata u vezi s dubinskom analizom može, posebno i bez iscrpnosti, uključivati: ovjerene izvorne kopije osobnih dokumenata, dokaz o adresi s datumom kraćim od 3 mjeseca, referentna pisma banke, ovjerene izvorne kopije dokumenata tvrtki kao i originali ovjerenih prijevoda, ako je primjenjivo, javnobilježničke ovjere, apostile i druge digitalne potvrde (IDST WORLD). Sva ovjera mora biti izrađena u skladu sa zahtjevima mjerodavne jurisdikcije i u skladu s bilo kojim uputama FIDULINK-a. Klijent je obvezan predati dokumente potrebne za ispunjavanje obveza dubinske provjere prije početka usluga FIDULINK-a i njegovih agenata, odvjetnika, računovođa, pravnika, lokalnih agenata.

 1. Naknade i uvjeti plaćanja

Općenito

8.1. Kupac se obvezuje platiti naknadu koju traži FIDULINK prilikom naručivanja svog paketa tvrtke. Raspored naknada FIDULINK pojavljuje se na popisu naknada objavljenom na web mjestu FIDULINK (www.fidulink.com ) i njegove platforme. Uz troškove spomenute na web mjestu, Klijent priznaje da mora nadoknaditi sve nastale troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove nastale tijekom sazivanja ili sudjelovanja na sastancima direktora, dioničara ili tajnika, troškove sazivanja ili sudjelovanja na bilo kojoj izvanrednoj skupštini Društva, troškovi povezani s pripremom bilo kojeg prosljeđivanja obavijesti ili izjave i svi drugi slični troškovi. FIDULINK započinje fazu izvršenja tek nakon primitka pune uplate naknada.
Sve naknade i naknade plaćaju se u valuti koju je odredio FIDULINK, dostupne valute su GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Tečaj zasnovan na valuti EUR) . Kupac nije ovlašten zadržavati naknade i troškove zbog prigovora koji se odnose na bilo koju uslugu, jamstvo ili odgovornost. Isto tako, ovim se isključuje svako pravo kupca na put. FiduLink.com redovito ažurira tečaj na svojim web stranicama i na raznim tržnicama i mobilnim aplikacijama.

8.2 Plaćanje u bitcoinima. FIDULINK prihvaća plaćanja u bitcoinima s eurima kao valutom razmjene. Klijent prihvaća da plaćanje može biti podložno prilagodbi u slučaju naglog pada kripto-imovine. FIDULINK zadržava pravo odbiti plaćanje u Bitcoinu.

8.3 Plaćanje u Ethereumu. FIDULINK prihvaća plaćanja u Ethereumu s eurima kao valutom razmjene. Klijent prihvaća da plaćanje može biti podložno prilagodbi u slučaju naglog pada kripto-imovine. FIDULINK zadržava pravo odbiti plaćanje u Ethereumu.

8.4 Western Union plaćanje. FIDULINK prihvaća plaćanja putem Western Union-a u eurima kao valuti prijenosa. Kupac se slaže snositi troškove Western Uniona. FIDULINK zadržava pravo da ne odbije plaćanje putem Western Union-a. Dostupno samo za plaćanja putem Western Union-a (način prijenosa bankovnog računa). 

8.5 Plaćanje u MoneyGramu. FIDULINK prihvaća plaćanja u MoneyGramu koristeći eure kao valutu prijenosa. Kupac se slaže snositi troškove MoneyGrama. FIDULINK zadržava pravo da ne odbije plaćanje putem MoneyGrama. Dostupno samo za MoneyGram plaćanja (način prijenosa bankovnog računa). 

Osnivanje i upravljanje poduzećem

8.2. Pored godišnjih naknada, Klijent mora FIDULINK-u platiti i jedan paušalni iznos kako bi omogućio stvaranje tvrtke („naknade za osnivanje“). Naknade za osnivanje razlikuju se ovisno o nadležnosti i uključuju pružanje sjedišta Društva (adresa), osiguranje rezidentnog agenta kao i sve dokumente kako bi Tvrtka mogla biti u potpunosti operativna od prvog dana. registracija, i to: potvrda o osnivanju koju izdaje lokalni registar; statusi; rezolucija koja se odnosi na imenovanje direktora i raspodjelu dionica i certifikata (dionica).

Godišnja naknada je paušalna naknada koja se plaća godišnje prilikom registracije ili obnove tvrtke. Uključuju održavanje Društva u odnosu na lokalne zakone nadležnosti, kao i obnavljanje sjedišta, registriranog agenta i vladine pristojbe predmetne jurisdikcije. Naknade se ne mogu povratiti.

Klijent je odgovoran FIDULINK-u za sve ostale poreze kao što su vladini porezi, carine, porezi i druga plaćanja trećim stranama, kao i naknade i naknade za prijenos direktora ili dioničara, uključujući isplate i svi manji opravdani troškovi.

Klijent priznaje pravo FIDULINK-a da pregleda godišnje naknade. Svaka promjena u strukturi naknada bit će obaviještena kupca najmanje mjesec dana prije početka pružanja usluga za razdoblje na koje se naknade odnose. Kupac može platiti naknade zbog FIDULINK-a koristeći važeću Visa ili MasterCard kreditnu karticu izrađenu u njegovo ime ili bankovnim prijenosom. Kupci koji kao sredstvo plaćanja FIDULINK-u prenose podatke o kreditnoj kartici (ili sličnom instrumentu) prihvaćaju da FIDULINK fakturira njihovu kreditnu karticu za puni iznos troškova i / ili troškova, poreza, carina zbog FIDULINK u vezi s uslugom, kao i sve druge opravdane isplate ili sitni troškovi. Kupac također prihvaća da FIDULINK može snimati i koristiti podatke s kartice u skladu s ovim Općim uvjetima i Pravilima o privatnosti.

 

POSEBNI UVJETI PLAĆANJA DEBITNOM ILI KREDITNOM KARTICOM

8.3. Ako je plaćanje godišnje naknade dospjelo i kasni unatoč redovitoj naplati od strane FIDULINK-a i razumnim naporima da se klijent obavijesti o takvom propustu, klijent se slaže da FIDULINK može teretiti klijentovu (debitnu ili kreditnu) karticu. bilo koji nepodmireni iznos ove prirode, uključujući bilo koju kaznu ili novčanu kaznu izrečenu radi vraćanja tvrtke u dobar status registracije.

U ovom slučaju, Klijent nadalje prihvaća da će FIDULINK imati 60 dana od datuma terećenja za plaćanje svih godišnjih naknada za registraciju u vezi s tvrtkom Klijenta, te da će svaki iznos terećen kao kazna za registraciju također uključivati bilo koji dodatni iznos kazne koji se odnosi na 60-dnevno razdoblje čekanja.

8.4. U TEMELJU DA TREĆA PLAĆA KARTICU U IME KORISNIKA, KUPAC JAMČI DA JE KARTONAC SAGLASAN NA PLAĆANJE KAO I KORIŠTENJE KARTICE I OBRADU PODATAKA O KARTICI PREMA OPĆI UVJETI I POLITIKA PRIVATNOSTI. KUPCI SU DUŽNI DOBITI OD NOSITELJA DA SE POTPISUJU I USKLAĐUJUJU SE IZJAVOM O NOSITELJU MODEL KOJI SE MOŽE DOBITI U OVOM PROSTORU >>.

 

Uvod u bankarstvo

8.5. Kupac se FIDULINK-u duguje paušalno za pružanje njegovih usluga povezanih s uvođenjem u bankarstvo i otvaranjem bankovnog računa. Ove administrativne pristojbe mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku bez najave. Administrativne naknade izražene su u GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izboru kupca na platformama FIDULINK. Kupac će morati platiti administrativne takse prije nego što FIDULINK započne obavljati uslugu i uspostavi kontakt s poslovnicom. Klijent može platiti administrativne naknade FIDULINK-u koristeći važeću Visa ili MasterCard kreditnu karticu i u njegovo ime, ili bankovnim prijenosom. Kupci koji FIDULINK-u prenose podatke o kreditnoj kartici kao sredstvo plaćanja prihvaćaju da FIDULINK fakturira njihovu kreditnu karticu za puni iznos administrativnih naknada za račun koji su odabrali uz trošak kurirske usluge. Ako se to zatraži.

Korisnički račun Marketplace-FiduLink.com ili App-FiduLink.com 

Kupac prihvaća da FIDULINK stvori poseban račun prilikom online narudžbe. Kupac prihvaća i osigurava FIDULINK-u da osigurava potpunu sigurnost pristupa svom računu. Kupac oslobađa FIDULINK i SUXYS Ltd svih odgovornosti u slučaju nemara s njegove strane i nepridržavanja bitnih sigurnosnih elemenata njegove lozinke ili pristupne prijave. U slučaju kršenja računa ili prijevare, kupac prihvaća da FIDULINK blokira pristup ovom računu bez odgađanja i bez davanja razloga kupcu. Kupac se slaže da je jedini odgovoran za sigurnost svog računa i za svoje pristupe da jedini ima svoju lozinku i prijavu.

 

Imenovanje ravnatelja

8.6. Klijent daje opunomoćenik FIDULINK-u i potvrđuje da su sve osobe koje će biti imenovane za direktora tvrtke prema obrascu za dostavu FIDULINK-u i koje još nisu potpisale izjavu o prihvaćanju mandata zaista pristale na svoj mandat direktora na vrijeme registracije tvrtke i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Također oni potvrđuju da je administrator predmet informirane suglasnosti za njegovo imenovanje i obveze.

Imenovanje ravnatelja

8.6.1 Kupac ovlašćuje FIDULINK i potvrđuje da su sve osobe koje će biti imenovane direktorima tvrtke prema obrascu za dostavu FIDULINK-u i koje još nisu potpisale izjavu o prihvaćanju funkcije doista pristale na svoj ured kao direktor u vrijeme registracije tvrtke i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Također oni potvrđuju da je ravnatelj predmet informirane suglasnosti za njegovo imenovanje i obveze.

Imenovanje tajnika

8.6.1 Klijent ovlašćuje FIDULINK i potvrđuje da sve osobe koje će biti imenovane tajnikom poduzeća prema obrascu za dostavu FIDULINK-u (Obveza i obvezna registracija u slučaju imenovanja direktora) i koje još nisu potpisale izjava o prihvaćanju mandata doista je pristala na njihov mandat tajnika u vrijeme registracije tvrtke i da je svaka fizička osoba imenovana za direktora navršila 18 godina. Također oni potvrđuju da je tajnik predmet informirane suglasnosti za njegovo imenovanje i obveze.

 

Ostale usluge suradnika

8.7. Kupac je dužan FIDULINK-u nepovratni paušalni iznos za pružanje njegovih usluga koji se odnose na vezu s trećim pružateljima usluga ili pomoć u svrhu podnošenja zahtjeva za dobivanje takvih usluga od trećih pružatelja usluga. Ovaj se iznos prikuplja isključivo za pokrivanje troškova FIDULINK-a. Klijent prihvaća da FIDULINK neće biti stranka u bilo kojem ugovornom odnosu uspostavljenom između Klijenta i treće strane davatelja usluga. Klijent prihvaća da će FIDULINK vjerojatno dobiti premiju za uvod u poslovanje od treće strane davatelja usluga u slučaju da ga klijent prihvati, a klijent se izričito odriče bilo kakvog zahtjeva za retrocesijom takve premije.

 1. Komunikacija i upute

Klijent i FIDULINK mogu međusobno slati upute, obavijesti, dokumente ili bilo koju drugu komunikaciju poštom, e-poštom, putem namjenskog internetskog portala FIDULINK ili faksom, PREDMETOM, koji FIDULINK može poslati izvješća o troškovima ili naknade priložene e-poštom. Klijent i FIDULINK moraju čuvati sve upute, obavijesti, dokumente ili bilo koju drugu komunikaciju kao dokaz. Sve komunikacije namijenjene FIDULINK-u bit će poslane u njegovo sjedište ili na bilo koju drugu adresu koju će FIDULINK u bilo kojem trenutku pismeno obavijestiti Klijenta, a sve komunikacije namijenjene Klijentu poslat će se na njegovu adresu ili na bilo koju drugu adresu osim Klijenta. će cijelo vrijeme pismeno obavještavati FIDULINK, uključujući i uputu za poste restante koja mora biti odobrena u pisanom obliku. Budući da FIDULINK u svakom trenutku mora biti u mogućnosti kontaktirati Klijenta ako je potrebno, Klijent se obvezuje da će odmah obavijestiti FIDULINK ako promijeni adresu, adresu e-pošte ili broj telefona / faksa. U slučaju da Klijent namjerava prekinuti sve usluge FIDULINK-a za određenu tvrtku ili nekoliko tvrtki, bilo koju obavijest o raskidu poslanu e-poštom treba poslati info@fidulink.com .

 1. Obrada podataka i zaštita

10.1. FIDULINK će obrađivati ​​osobne podatke koji se, prema definiciji Opće uredbe o zaštiti podataka (RGPD / GDPR), koja uključuje sve podatke koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu, koja se naziva i "subjekt podataka". Fizička osoba koju je moguće identificirati je osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikator veze ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizionomski, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe.

Obrada podataka znači bilo koju operaciju ili skup operacija izvršenih na osobnim podacima, bilo automatiziranim ili ručnim, poput prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, pohrane, pronalaženja, savjetovanje, prilagodba ili preinaka, uporaba, komunikacija prijenosom, širenjem, brisanjem ili uništavanjem takvih podataka, kao i pružanje, uređenje ili kombinacija podataka, njihovo ograničenje ili brisanje.

Primatelji osobnih podataka uključuju tvrtke iz grupe FIDULINK koje djeluju kao podizvođač ili pomoćni djelatnik, agente s prebivalištem u jurisdikcijama povezanim s uslugama, naše dobavljače IT-a i telekomunikacija, ostale dobavljače trećih strana, uključujući banke s kojima Klijent ima izričito željeli da budu predstavljeni, javni registri tvrtki ili pravna tijela. Svako od ovih otkrivanja bit će izvršeno u skladu s GDPR-om, a naši odnosi s trećim stranama bit će ugovorni, kojim obje strane podliježu GDPR-u kao što je dužnost povjerljivosti za svakoga tko obrađuje osobne podatke subjekata podataka.

Kako bi se udovoljilo obvezama prema klijentu ("KYC") i osiguralo da se usluge pružaju ispravno, obrađeni podaci uključuju podatke o klijentu, kao što su imena i prezimena, državljanstvo, datum rođenja, prebivalište i adrese prebivališta, brojeve putovnica, datume valjanosti putovnice i podatke o kontaktima osoba koje se mogu identificirati, kao i popratne dokumente koji potvrđuju ove osobne podatke i upute kupca za usluge. Postupak KYC provodi se pomoću aplikacije ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Kupac je obvezan održavati svoje osobne podatke s FIDULINK-om ažurnim tijekom cijelog ugovornog odnosa i podnositi sve popratne dokumente u vezi sa svojom obvezom da ih ažurira na obrascima koje propisuje FIDULINK.

10.2. FIDULINK ili rezidentni agent mogu obrađivati ​​osobne podatke kao podizvođač u ime FIDULINK-a, koji, prema potrebi, ostaje kontrolor podataka. Dodatne informacije o stranama s kojima dijelimo podatke mogu se dobiti u našim Pravilima o privatnosti.

10.3. Kupac potvrđuje da više informacija može dobiti kontaktiranjem FIDULINK-a ili slanjem e-pošte na info@fidulink.com . Sva komunikacija odvijat će se na engleskom jeziku. Bilo koji drugi jezik FIDULINK može koristiti po vlastitom nahođenju, samo iz ljubaznosti prema Klijentu.

10.4. Korisnik je obaviješten da ima pravo povući pristanak. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja, niti na zakonitost nastavka obrade ako postoji drugi razlog koji opravdava obradu, poput poštivanja zakonskih obveza.

Klijent jamči FIDULINK-u da je dobio potpunu suglasnost bilo koje treće strane subjekta podataka čije osobne podatke Klijent prenosi FIDULINK-u i da ta suglasnost obuhvaća obradu osobnih podataka od strane FIDULINK-a ili putem njega. ovaj treći subjekt podataka iz razloga pružanja usluga ili poštivanja bonitetnih obveza.

10.5. FIDULINK, njegovi direktori, zaposlenici ili agenti, moraju povjerljivo postupati s podacima. Unatoč svim sigurnosnim mjerama predostrožnosti, neovlaštene treće strane mogu pregledavati podatke, uključujući komunikaciju e-poštom i osobne financijske podatke, tijekom prijenosa između Klijenta i FIDULINK-a. U svrhu komunikacije s FIDULINK-om, od Kupca se može tražiti da koristi softver proizveden od trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, softver preglednika koji podržava protokol zaštite podataka kompatibilan s protokolom koji koristi FIDULINK. .

10.6. Podaci dani u kontekstu ove klauzule predstavljaju djelomični prikaz zaštite podataka. To je detaljnije objašnjeno u našim Pravilima o privatnosti dostupnim na poveznici predviđenoj za ovu svrhu.

 1. Pravna nesposobnost

Klijent će snositi rizik od bilo kakvih predrasuda koje proizlaze iz pravne nesposobnosti povezane s njegovom osobom ili njegovim odvjetnicima ili drugim trećim stranama, osim ako je o toj nesposobnosti FIDULINK-u pismeno obaviješten.

 1. responsabilité

12.1. Ne dovodeći u pitanje bilo koju posebnu odredbu, bilo koju štetu koja nastane kao posljedica pogreške ili propusta FIDULINK-a, njegovih direktora, zaposlenika ili agenata mora snositi Klijent, osim ako FIDULINK, njegovi direktori, zaposlenici ili agenti nisu '' počinili grubu nemara ili prijevare ili bilo koje druge odgovornosti koja se prema važećem zakonu ne može isključiti. FIDULINK neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak pretrpljen zbog mehaničkog kvara, štrajka, internetskog napada, terorističkog napada, prirodne katastrofe, kašnjenja pandemije ili bilo kojeg neuspjeha bilo kojeg člana osoblja, uprave ili bilo kojeg skrbnika u izvršavanju svojih dužnosti. 

12.2. Bilo koja šteta prouzročena ili nastala, izravno ili neizravno, greškom, neuspjehom, nemarom, postupkom ili propustom bilo koje druge osobe, sustava, institucije ili platne infrastrukture snosit će Kupac.

12.3. FIDULINK se ne može smatrati odgovornim ako se Dodatne usluge ne mogu implementirati. Odgovornost FIDULINK-a u vezi s Dodatnim uslugama strogo je ograničena na odabir, upute i nadzor njegovih podružnica ili bilo koje druge treće strane.

12.4. Bilo koja šteta ili gubitak koji proizlaze iz upotrebe poštanskih usluga, telegrafa, teleksa, faksa, telefona i drugih sredstava veze ili prijevoznih sredstava, a posebno gubici koji proizlaze iz kašnjenja, nesporazuma, pogoršanja, zlostavljanje trećih strana ili umnožavanje kopija odgovornost je Kupca, osim ako FIDULINK nije počinio ozbiljan nemar.

12.5. FIDULINK se ne može smatrati odgovornim u slučaju kvara jednog od sredstava komunikacije potrebnog za obavljanje usluga predviđenih Ugovorom, niti za bilo koju poštu ili poziv primljen u okviru usluga predviđenih Ugovorom. FIDULINK ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem ili faksiranjem uputa, uključujući slučajeve kada prijenos nije uspio, ako je nepotpun ili izgubljen.

12.6. U konkretnom slučaju otvaranja bankovnog računa, FIDULINK djeluje kao treća strana u odnosu između Banke i Klijenta. Slijedom toga, FIDULINK ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za odnos između Banke i Klijenta. FIDULINK nema moć djelovanja i ne tvrdi da se ponaša kao zaposlenik, predstavnik ili član uprave Banke i / ili da se potpisuje u njegovo ime ili preuzima bilo kakvu odgovornost na naziv banke.

 1. Trajanje, ukidanje i obustava usluga

Općenito

13.1. Bilo koji ugovor traje tijekom naznačenog razdoblja, a zatim će se automatski obnavljati za uzastopna razdoblja jednaka duljini početnog trajanja. Za sve ostale aspekte, bilo koji ugovor će se automatski obnoviti pod istim uvjetima. FIDULINK ili Klijent mogu raskinuti bilo koji Ugovor na rok naveden u njemu ili na kraju bilo kojeg produljenja ili obnavljanja, dajući najmanje dva mjeseca pismene obavijesti drugoj strani. Podrazumijeva se da raskid ne dovodi u pitanje bilo koja prava ili obveze stranke nastale prije raskida ili nastale u vezi s bilo kojim činom ili propustom počinjenim prije raskida. Zadržano je pravo na trenutni otkaz iz opravdanih razloga.

13.2. U slučaju da Klijent krši primjenjive zakone ili ove Opće uvjete korištenja i / ili Općenito, FIDULINK može raskinuti bilo koji Ugovor i usluge s trenutnim učinkom, uključujući Ugovor o dodatnim uslugama koje pružaju tvrtke povezane s FIDULINK-om. Ili od strane trećih strana. U tom slučaju, Klijent mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi zamijenio bilo koje upražnjeno radno mjesto u bilo kojoj tvrtki nakon takvog raskida i izričito se slaže da FIDULINK ne može odgovarati za bilo kakvu štetu nakon takvog trenutnog ukidanja.

Osnivanje i upravljanje poduzećem

13.3. Bilo koji ugovor o radu tvrtke vrijedi punih godinu dana. U slučaju da Klijent raskine ugovor ili zatraži od FIDULINK-a da prenese upravljanje Društvom na drugog agenta ili pružatelja usluga tvrtke ili da likvidira tvrtku, FIDULINK neće prenijeti ili likvidirati Društvo sve dok nepodmirena plaćanja, svi troškovi i / ili naknade (uključujući, ali bez ograničenja, državne poreze, carine, poreze i druge isplate trećim stranama, kao i naknade povezane s direktorima ili stečajnim dioničarima i naknada za transfer od 750,00 €) plaćeni su u cijelosti.

Čim je Tvrtka osnovana i registrirana u odgovarajućoj nadležnosti, Klijent se obvezuje potpisati ugovor o zastupanju. Ako to ne uspije, FIDULINK zadržava pravo odbiti kupcu poslati socijalne dokumente koji se odnose na tvrtku sve dok kupac ne potpiše gore navedeni ugovor o mandatu.

Klijent će dobiti puni povrat troškova uključenja, umanjenog za kurirske troškove, ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta: (i) FIDULINK nije u mogućnosti stvoriti tvrtku za klijenta I (ii) FIDULINK je primio sve potrebne dokumente koje je Klijent uredno popunio, uključujući kopiju valjanog ličnog dokumenta klijenta koji je ovjeren u skladu s posebnim uputama Sporazuma o dubinskoj provjeri švicarskih banaka i svi dokumenti traženi Klijent od strane FIDULINK-a, kao što su, posebno računi za komunalne usluge ne stariji od 3 mjeseca, životopis i referentno pismo banke I (iii) zahtjev za povratom podnosi se u roku od 60 dana od dana plaćanje troškova ustava od strane Klijenta.

Otvaranje bankovnog računa

13.4. Usluga završava otvaranjem računa od strane Banke, a nakon toga se uspostavljaju odnosi između Klijenta i Banke.

Bilo koji kupac može odlučiti otkazati svoj zahtjev u roku od 3 kalendarska dana od zahtjeva za otvaranje bankovnog računa. Klijent će dobiti puni povrat naknade za instalaciju, umanjen za kurirske troškove, ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta: (i) Banka, uz pomoć FIDULINK-a, nije u mogućnosti otvoriti za Klijentov račun I (ii) FIDULINK ili Banka je primila sve potrebne dokumente koje je Klijent uredno ispunio, uključujući kopiju valjanog ličnog dokumenta Klijenta koji je ovjeren u skladu s preciznim uputama Sporazuma koji se odnose na obveza pažljive provjere švicarskih banaka i bilo koji dokument koji je od klijenta zatražio FIDULINK, kao što su, između ostalog, izvodi na računima kreditnih kartica, računi za komunalne usluge, ugovor o radu, potvrda o osnivanju ili 'drugi dokaz o ekonomskom podrijetlu sredstava. Ovo je jedini slučaj kada se nude povrati novca. Povrat novca neće biti ponuđen iz bilo kojeg razloga ako kupac odluči otkazati svoj zahtjev nakon 3 kalendarska dana.

Modalitet povrata

13.5. Svaki povrat novca može se izvršiti samo istim načinom plaćanja koji se koristi za plaćanje FIDULINK-u.

 1. Djeljivost

Ako je bilo koja klauzula koja je ovdje sadržana ili može postati, prema bilo kojem pisanom zakonu, ili ako je sud ili upravno tijelo ili bilo koja nadležna jurisdikcija smatra nezakonitom, nevaljanom, zabranjenom ili neprovedivom, tada se takva klauzula ne koristi. u mjeri takve nezakonitosti, ništetnosti, nevaljanosti, zabrane ili neprimjenjivosti. Ostale će klauzule ostati na snazi.

 1. Zadatak

Za obavljanje svojih usluga, FIDULINK zadržava pravo unajmiti kooperante koji će biti pod njegovom nadležnošću: odvjetnike, pravnike, računovođe, ovlaštene računovođe, zakonske revizore i druge agente za uključivanje mreže FiduLink .com. Prava i obveze Klijenta proizašle iz Ugovora mogu se prenijeti na treće strane samo uz pisanu suglasnost FIDULINK-a.

 1. Primjenjivo pravo 

Ovaj se Sporazum uređuje i uspostavlja u skladu s britanskim zakonom. Svako neslaganje između strana nastalo u vezi sa Sporazumom, uključujući pitanja u vezi s njegovim zaključenjem, valjanošću ili raskidom, podložno je isključivoj nadležnosti Suxys Ltd, odnosno londonskih sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 

Prevesti ovu stranicu?

offlinemolim te pričekaj
Pomoć i podrška uživo
Online!

Mrežni agent

fidulink

POTREBNI FIDULINK DOKUMENTI

×
KORAK 1
×
KORAK 2
×
KORAK 3
Jezik "