WWW.FIDULINK.COM > Borba protiv pranja novca | AML politika

AML POLITIKA

BORITE SE PROTIV NOVČENOG PRANJEA

Anti-pranje novca - AML politika

Fidulink pridaje najveću važnost borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, kako unutar njega tako i u projektima koje podržava.

Fidulink je opredijeljen da svoje poslovanje vrši objektivno, pošteno i nepristrano, osiguravajući prvenstvo nad interesima tvrtke, kupaca i integritetom tržišta. Ta posvećenost strogim etičkim i etičkim standardima nije samo cilj da se osigura poštivanje zakona i propisa koji su na snazi ​​u različitim jurisdikcijama u kojima Fidulink djeluje, već i da bi dugoročno zarađivao i zadržao. Izraziti povjerenje svojih kupaca, dioničara, zaposlenika i partnera.

Nije namjera Fidulinkove Povelje profesionalne etike i profesionalne etike ("Povelja") iscrpno i detaljno navesti sva pravila dobrog ponašanja koja upravljaju njenim aktivnostima i ona koja se odnose na njezine zaposlenike u različitim zemljama u kojima djeluje. koju Fidulink obavlja svojim poslom. Njegova je svrha radije uspostaviti određena vodeća načela i pravila osmišljena tako da zaposlenici zajednički razumiju Fidulinkove etičke standarde i da svoju profesiju obavljaju u skladu s tim standardima. Njegov je cilj ojačati unutarnju i vanjsku vjerodostojnost profesionalnosti Fidulinkovih zaposlenika.

Očekuje se da će svi zaposlenici Fidulink-a (uključujući one koji rade na otpustu ili dodjeli) primjenjivati ​​oprezno i ​​bez ikakvog pritiska pravila i postupke ove Politike u svakodnevnom vježbanju. svojih dužnosti, na svu odgovornost, poštenje i marljivost.

Pranje novca / financiranje terorizma

S obzirom na prirodu Fidulinkovog poslovanja, pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju posebne i značajne rizike iz pravne perspektive i održavanja njegove reputacije. Poštivanje zakona i propisa protiv pranja novca u zemljama u kojima Fidulink djeluje od najveće je važnosti. Kao rezultat toga, Fidulink je razvio program koji uključuje:

 • odgovarajuće interne procedure i kontrole (mjere dubinske provjere);
 • program obuke prilikom zapošljavanja osoblja i kontinuirano.

Mjere budnosti:

Znanje kupca (KYC - Know Your Client) podrazumijeva obveze utvrđivanja i provjere identiteta kupca, kao i, ako je potrebno, ovlasti osoba koje djeluju u njegovo ime, kako bi steći sigurnost poslovanja sa zakonitim klijentom:

 • U slučaju fizičke osobe: predočenjem valjanog službenog dokumenta, uključujući njegovu fotografiju. Pojedinosti koje treba zabilježiti i zadržavaju su imena (imena), uključujući djevojačko prezime udatih žena, prezimena, datum i mjesto rođenja osobe (nacionalnost), kao i priroda, datum i mjesto izdavanja i datum valjanosti dokumenta te naziv i kvalitetu vlasti ili osobe koja je dokument izdala i, ako je primjenjivo, ovjerila ga;
 • U slučaju pravne osobe, dostavljanjem originala ili preslike bilo kojeg akta ili izvoda iz službenog registra datiranog na manje od tri mjeseca, uz navođenje imena, pravnog oblika, adrese registriranog ureda socijalni identitet i identitet spomenutih partnera i društvenih vođa.

Pored toga, potrebne su i sljedeće informacije:

 • potpuna adresa
 • brojevi telefona i / ili GSM
 • e (s)
 • osoba (s)

Kao i slijedeće dokumente:

  • Kopija ovjerene putovnice
  • Dokaz adrese
  • Kratka biografija
  • Izvod (i) o bankovnim računima
  • Referentno pismo banke
  • Moguće dodatne osobne isprave (osobna iskaznica, dozvola za
   vožnja, dozvola boravka).

Ovaj popis nije iscrpan i druge se informacije mogu uzeti u obzir, ovisno o okolnostima.

Fidulink očekuje da će njegovi kupci pružiti ispravne i ažurne podatke te da će obavijestiti i odmah izvršiti sve promjene koje se mogu pojaviti.

Mjere koje se trebaju primijeniti u slučaju sumnje:

U slučaju sumnje na pranje novca i / ili financiranje terorizma ili u slučaju sumnje u istinitost ili relevantnost dobijenih identifikacijskih podataka, Fidulink se obvezuje:

  • Ne ulaziti u poslovni odnos ili obavljati bilo kakvu transakciju;
  • Da biste prekinuli poslovni odnos, bez potrebe za opravdanjem.

 

Prevesti ovu stranicu?

offlinemolim te pričekaj
Pomoć i podrška uživo
Online!

Mrežni agent

fidulink

POTREBNI FIDULINK DOKUMENTI

×
KORAK 1
×
KORAK 2
×
KORAK 3
Jezik "